Advokátska kancelária
Advokátska kancelária

Vítame Vás na webovskej stránke Advokátskej kancelárie HÁJOS & Partners, s.r.o. Pomocou tejto stránky môžete získať informácie o histórii našej advokátskej kancelárie, oblastiach poskytovaných právnych služieb, osobách, ktoré právne služby poskytujú, spôsobe výkonu práce a o technickej vybavenosti kancelária.

Na tejto internetovej stránke nájdete aj poštovú adresu, telefónne čísla, číslo telefaxu a e-mailovú adresu advokátskej kancelárie.

Internetová stránka bola pripravená v súlade s §-om 38 Advokátskeho poriadku, schváleného dňa 19. júna 2004 Konferenciou advokátov

 

 
created by: brainsum